Despre Molitfele Sfantului Vasile

Ce sunt Molitfele Sfântului Vasile cel Mare?

Molitfele sunt o adunare de trei rugaciuni mai lungi, speciale, rugaciuni de blesteme catre vrajmasul diavol, întocmite de Sfântul Ierarh Vasile cel Mare. Ele se folosesc numai în conditii si perioade din an cu totul speciale, dupa o pregatire duhovniceasca sustinuta cu post îndelungat si rugaciune. Acestea, punându-se de obicei la sfârsitul unor slujbe de curatire si tamaduire cum ar fi de exemplu Taina Sfântului Maslu. Ele sunt citite numai de slujitorii Bisericii în urma unor pregatiri deosebite!

Cui se administreaza ?

Aceste rugaciuni sunt adresate numai acelor credinciosi care sunt posedati de duhuri necurate si care prin aceasta manifestare tulbura grav sufletul si trupul credinciosului. Ele nu sunt rugaciuni obisnuite de dezlegare. Si aduc mai multe pagube sufletesti si necazuri decât folos atunci când ele sunt folosite fara o pregatire adecvata, atât credinciosului cât si slujitorului. Lupta cu duhurile necurate nu este o joaca. Când Mântuitorul Iisus Hristos spune : "sufletul este osârduitor, iar trupul este neputincios", întelegem si faptul ca duhurile nu au nevoie de hrana sau de odihna. Iar lupta cu cele rele nu poate fi câstigata decât prin multa curatie si despatimire prin post si rugaciune intensa si folositoare, amintindu-ne si de cuvântul lui Hristos care spunea apostolilor ca "acest neam de diavoli nu iese decât cu rugaciune si cu post".

De aceea, credinciosii care doresc sa li se administreze rugaciuni de dezlegare sau de iertare, rugaciuni de prosperitate si ajutor, de calatorie, etc., vor marturisii preotului scopul sau necazul lor, iar preotul dupa caz va savârsi o rugaciune de folos sau îi va invita sa participe la o anumita taina, ajutându-i si povatuindu-i cum sa creasca duhovniceste si cum sa dobândeasca ajutorul lui Dumnezeu.

Cum ne pregatim pentru participarea la aceste Molitfe?

Pentru a întelege mai bine modul pregatirii precum si persoana adresantului, trebuie sa ne aducem aminte de minunea pe care a savârsit-o Sfântul Vasile cel Mare cu tânarul care se vându-se diavolului prin zapis scris.

Astfel, o femeie tare îngrozita de faptul ca aflase modul în care fusese luata în casatorie de sotul ei datorita necazurilor pe care diavolul le savârsea periodic în casa lor – (tânarul vânzându-se diavolului prin zapis pentru a o putea lua )– a martusit aceasta neorocire Sfântului Vasile, care luându-l pe tânar l-a dus într-una din chiliile pe care le avea la dispozitie unde l-a învatat cum sa se roage. În toata aceasta perioada, tânarul tinea post, iar rugaciunea lui era neîntrerupta. Pentru a-i fi de folos, Sfântul Vasile cel Mare tinea post aspru si se ruga pentru acesta, cercetându-l din când în când pentru a observa folosul duhovnicesc. La una din aceste vizite, Sfântul Vasile l-a întrebat cum se simte, iar tânarul i-a marturisit ca mai bine având în vedere ca a vazut în somn cum Sfântul Vasile l-a învins în lupta pe vrajmasul diavol. Atunci Sfântul Vasile l-a luat de mâna si l-a dus în biserica. Era în timpul postului, iar poporul drept-credincios se afla si el în post venind la rugaciunea din biserica.

Asadar, Sfântul Vasile si-a ridicat mâinile în sus, la fel si poporul din biserica si toti se rugau pentru sufletul acestui tânar ca sa fie izbavit de vrajmasul diavol. În timpul rugaciunilor fierbinti catre Dumnezeu si a Molitfelor, diavolul din cauza suferintelor pricinuite de rugaciuni, i se arata Sfântului Vasile zicându-i ca face o nedreptate având în vedere ca tânarul se duse-se la el si nu diavolul la tânar, iar Sfântul Vasile i-a raspuns ca nu va lasa poporul mâinile în jos de la rugaciune pâna ce diavolul nu va înapoia zapisul prin care se vându-se tânarul. De aceea, s-a întâmplat aceasta minune ca în timpul rugaciunii, din turla bisericii a cazut în mijlocul poporului zapisul prin care se vându-se tânarul, iar diavolul a fugit rusinat de taria postului, a rugaciunilor fierbinti înaltate de Sfântul Vasile cel Mare, tânar si întreg poporul din biserica.

Întelegem, asadar ca numai demonizatilor se adreseaza aceste Molife; iar acestia trebuie ajutati si învatati cum sa se roage, dorind din toata inima vindecarea lor, aflându-se în post odata cu slujitorii. Dupa o atenta si îndelungata postire de câteva saptamâni unita cu rugaciunea, atât cel suferind cât si slujitorii cu credinciosii se vor duce în biserica si se vor ruga fierbinte lui Dumnezeu. Cu atât mai folositoare va fi rugaciunea cu cât cel suferind se va fi spovedit si va fi participat la taina Sfântului Maslu si la rugaciunile bisericii (Sfânta Liturghie,etc). Asadar, în urma urma tuturor acestora, se va savârsi slujba speciala a Sfântului Masul si Molitfele Sfântului Vasile cel Mare, iar acasa Slujba Sfestaniei unita cu rugaciuni pentru casa suparata de duhuri necurate. În urma tuturor acestor eforturi duhovnicesti , Bunul Dumnezeu cautând la inima tuturor va cerceta si vindeca pe cel suferind.

Acesta este modelul de urmat în cazurile îndracitilor, când atât slujitorii cât si penitentii doresc cu desavârsire iesirea de sub muncile diavolilor, a celor suferinzi. Deci, trebuie asumata o jertfa si o lucrare a tuturor, inclusiv a comunitatii crestinilor din acea parohie.

Un alt lucru de retinut este acela ca Sfântul Vasile cel Mare nu rostea des aceste rugaciuni ci numai, foarte rar, în conditii cu totul exceptionale. Altfel, folosind des si fara discernamânt aceste Molitfe, ne facem partasi unor ispitiri din partea acestor duhuri necurate în urma începerii unei lupte fara o pregatire necesara.

De aceea si hotarârea Sfântului Sinod cu privire la a nu se mai citi Molitfele Sfântului Vasile cel Mare pe data de 1 ianuarie începând cu anul 2012, cu ocazia începutului anului civil, când se savârseste Liturighia Sfântului Vasile si se praznuieste marele sfânt ierarh. Având în vedere si faptul ca este o perioada de bucurie în afara postului si în care se servesc mâncaruri de dulce, neputându-se duce o pregatire adecvata acestei rânduieli.

De asemenea, s-a avut în vedere si folosul savârsirii acestei Molitfe în fata întregului popor participant. Pentru un folos real, având ca scop ajutorul si mântuirea credinciosilor, s-a hotarât ca dupa Liturghia Sfântului Vasile cel Mare de pe 1 ianuarie sa se savârseasca un Te-Deum, ca rugaciune de multumire catre Dumnezeu în care se regasesc cereri de ajutor si spor duhovnicesc si trupesc pentru tot poporul.

2018 - Biserica Sfintei Cruci si a Sfantului Vasile cel Mare - Victoria, Bucuresti