Consiliul si Comitetul Parohial

Consiliul Parohial

Comitetul Parohial

Personalul auxiliar (comitet pangar)

2018 - Biserica Sfintei Cruci si a Sfantului Vasile cel Mare - Victoria, Bucuresti